среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Projekotwanie ogrodzenia PVC na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane balaski z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy proponowane ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий